மேதைகளை திருத்தும் சமூகம்!

ஒருவன் மேதையாக இருந்தால் முதல் வேலையாக அவனை சராசரி மனிதனாக்குவதில்தான் அனைவரும் ஈடுபடுகிறோம். பெற்றோரும், ஆசிரியரும், நண்பர்களும், சமூகமும் அவனை உடனே 'திருத்துகிற’ பணியில் தீவிரமாகிறது. - ஞான.ராஜசேகரன்

Comments

Popular posts from this blog

Globalization

Bobby Jindal