'அண்ணே லவ் மேட்டர்ல ஃபீல் ஆகிட்டாப்ல... ஆஃப் அடிச்சாருன்னா கூல் ஆகிருவாப்ல’

Don't know why, Daniel's "அண்ணே லவ் மேட்டர்ல ஃபீல் ஆகிட்டாப்ல... ஆஃப் அடிச்சாருன்னா கூல் ஆகிருவாப்ல" is stuck in my mind!!

Comments

Popular posts from this blog

Globalization

Bobby Jindal