டம்மி பீஸ்மா!!!

It looks like Pranab has emerged as the front runner in the presidential election. Great. நாடு உருப்பட்ட மாதிரித்தான்!!!

Comments

Popular posts from this blog

கருணாநிதி -

Globalization

Youth Wing